Turniej 9 (12.06.2019)

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

 
Partnerzy:
Bogi Golf