Turniej 5 (08.05.2019)

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

 
Partnerzy:
Bogi Golf