Turniej 4 (30.04.2019)

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

 
Partnerzy:
Bogi Golf