Turniej 2 (17.04.2019)

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

 
Partnerzy:
Bogi Golf